Kategori

Diğer Yardımlar

Kategori

Diğer yardımlar belediye yardımları, ayni yardımlar, maddi yardımlar gibi belediye erzak yardımı, sosyal yardım başvurusu gibi konuları içerir.